Aanleiding en start project

In het dagelijks werk van onze regionale ketenpartners worden te vaak handschoenen gebruikt, óók in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in de plaats van handhygiëne. Op 5 maart 2021 is daarom het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & ABR Zuidwest Nederland. Via een digitale kick-off zijn regionale collega’s geïnformeerd over de plannen en hebben ze meegedacht over de uitwerking binnen het project.

Presentaties Kick-off 5 maart

Tijdens de kick-off zijn er twee presentaties gegeven. Een door Janet Vos met het programma van de bijeenkomst, maar ook de opzet en aanpak van het project. Daarnaast gaf Juliette Severin namens de werkgroep binnen het Erasmus MC een presentatie met daarin de aanpak binnen de eigen organisatie en de inhoudelijke basis daarvan op basis van (internationale) kaders en richtlijnen. Beide presentaties vindt u hieronder:

Presentatie Zorgnetwerk kick-off GGH

Presentatie kick-off GGH Juliette Severin

Tijdens de kick-off is er door de deelnemers actief meegedacht over de opzet en activiteiten van het project. Alle input die is verzameld op onze digitale brainstormborden vindt u in bijgaand document: Input brainstorm – Kick off Goed Gebruik Handschoenen

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam