Aanmelden voor het project Schone Handen Helpen

Bedankt voor je interesse in het project Schone Handen Helpen! Volg deze 2 stappen om jouw organisatie aan te melden voor het project.

Stap 1. Download het Deelnemersformulier Schone Handen Helpen, vul deze in, en sla het op.

Stap 2. Vul dit online formulier in.

Hier wordt gevraagd naar:

  • Je naam & e-mailadres
  • De naam van de organisatie en de deelnemende locatie(s)
  • Het ingevulde deelnemersformulier
  • Het handhygiëne protocol van de organisatie (indien de organisatie hier van beschikt)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam