Overige projecten

Binnen het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen ook de volgende projecten:

• MUIZ
• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR

 

 

 

 

Wanneer u op een van de onderstaande projecten klikt, wordt u doorverwezen naar een pagina met meer informatie:

 


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam