MAIL: regionaal uniforme BRMO-informatie

Het doel van het MAIL-project is om de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vanuit de verschillende zorginstellingen in onze regio naar patiënten op één lijn te krijgen. Daarbij is het belangrijk om dat op een zodanige manier te doen dat de informatie begrijpelijk is voor álle patiënten, ook laaggeletterden.

Klik hier voor meer informatie over dit project.


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam