Project Goed Gebruik Handschoenen

In het dagelijks werk van onze regionale ketenpartners worden te vaak handschoenen gebruikt, óók in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in de plaats van handhygiëne. Op 5 maart 2021 is daarom het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & ABR Zuidwest Nederland.

Aanleiding start project

In het dagelijks werk worden te vaak handschoenen gebruikt, ook in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in plaats van handhygiëne. Daarom is in maart 2021 het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & ABR Zuidwest-Nederland. Het doel is de verspreiding van micro-organismen via de handschoenen te bestrijden. Bijkomend effect is het tegengaan van onnodig gebruik van beschermingsmiddelen wat zowel kosteneffectief is als een bijdrage levert aan het duurzaamheidsbeleid.
Lees hier de informatie over de opstart van het project Goed Gebruik Handschoenen.

Toolkit 

Feiten en fabels over het gebruik handschoenen

Een document te gebruiken om het onderwerp goed gebruik handschoenen te bespreken door collega’s vragen voor te leggen waarbij ze moeten kiezen of het een feit of een fabel is. De goede antwoorden zijn van uitleg voorzien. Feiten en fabels

Pictogrammen

Pictogrammen handhygiëne en goed gebruik handschoenen* in huisstijl IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland:

*Klik hier voor andere pictogrammen in onze huisstijl!

Meetinstrumenten

Er zijn twee meetinstrumenten ontwikkeld, een observatietool en een vragenlijst. Het doel van deze instrumenten is om in één oogopslag, in één rapport te zien hoe jouw zorginstelling ervoor staat op het gebied van handschoenen gebruik. Dit geeft mogelijkheid tot inzicht op afdelingsniveau, gericht implementeren van materialen uit de toolbox of eigen interventies en inzicht in het behaalde effect na implementatie van de toolbox/interventies. Interesse in deze meetinstrumenten? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: abr.zwn@erasmusmc.nl

Regionaal beleid

Dit is het regionale beleid zoals dat afgesproken is in de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het project Goed Gebruik Handschoenen. Er is een protocol voor ziekenhuizen en één voor VVT.

Poster

De posters gek en goed gebruik handschoenen kunnen in de organisatie verspreid en opgehangen worden ter bewustwording van de medewerkers. Je kunt aan de poster het logo van jouw organisatie toevoegen en contactgegevens invullen bij wie medewerkers terecht kunnen met vragen. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Open de poster in Adobe Acrobat Reader (de meeste computers hebben dit programma standaard voor PDF’s, maar anders is dit hier gratis te downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/)
  • Ga linksboven in de poster naar het afbeeldingveld en klik hierop met de linkermuisknop.
  • Klik vervolgens op “Bladeren” en zoek het logo van jouw organisatie op. Dit logo dient een .JPG-afbeelding te zijn in horizontale oriëntatie.
  • Klik onderaan de Goed gebruik-poster met de linkermuisknop op het lichtblauwe tekstveld, vul hier contactgegevens in van bij wie medewerkers terecht kunnen met vragen.
  • Klik vervolgens rechtsboven op “Bestand” en dan “Opslaan”.
    N.B. Er zijn twee posters, deze verschillen inhoudelijk niet van elkaar, maar alleen in bestandsformaat. Download de posters hier: Poster (klein) en Poster (groot).

Beeldbank

Deze foto’s zijn gemaakt voor de posters gek en goed gebruik van handschoenen en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij de interne communicatie over het project binnen jouw organisatie. Wil je de foto’s downloaden? Klik met je rechtermuisknop op de betreffende foto en kies ‘Afbeelding opslaan als…’. Open de beeldbank hier.

Handschoenen bij vaccineren

Game

Dit spel is bedoeld om op een leuke manier kennis over het goed gebruik van handschoenen te testen. En met collega’s onderling op een andere manier met GGH bezig te zijn. Je kunt het spelen op je mobiele telefoon, tablet of computer. Het spel heeft vier levels. Je speelt het alleen, maar kunt ook een highscore krijgen en die met collega’s vergelijken. Klik hier om het spel te spelen.


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam