CIP themabijeenkomst voor de thuiszorg

16 maart 2023

Het Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) netwerk is een netwerk voor alle CIP-ers, aandachtsvelders hygiëne, hygiëne kwaliteitsmedewekers en andere zorgprofessionals in de langdurige zorg die relatie hebben met het thema infectiepreventie. Vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het IP&ABR Zorgnetwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties. Deelname is kostenloos.

Deze CIP themamiddag zal gaan over de basis van infectiepreventie in de thuiszorg. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur en vindt plaats in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht.

 Samen met een deskundige infectiepreventie gaan we met elkaar in gesprek over: Wat zijn nu belemmeringen in hygiënisch werken in de thuiszorg en wat werkt nu echt? Tijdens deze bijeenkomst delen we succesverhalen en leren van elkaar. Ook laat de deskundige infectiepreventie zien wat belangrijk is als het gaat om infectiepreventie in de thuiszorg en hoe je bepaalde zaken zo handig mogelijk kunt organiseren.

Je bent van harte welkom op deze bijeenkomst, ook als je niet primair in de thuiszorg werkzaam bent. We leren graag van elkaar door tips en tricks te delen! Een verdere uitwerking van het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Noteer de datum alvast in je agenda en meld je hieronder alvast aan!

Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) Themamiddag 16 maart 2023 Dordrecht

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam