CIP basistraining dagdeel 1

11 april 2024

Datum: 11-04-2024
Tijd: 12:30 – 17:30

Het programma ziet er als volgt uit:

Voorstelronde 

De rolverdeling in de organisatie als het aankomt op infectiepreventie 

 • Zelf bedenken a.d.h. van opdracht 
 • Taakomschrijving cip-er (een voorbeeld) 
 • Noodzakelijke randvoorwaarden voor cip-ers om goed te kunnen functioneren 

Waarom is hygiënisch werken belangrijk? 

Micro-organismen 

 • Wat zijn micro-organismen? 
 • Welke soorten zijn er? 
 • Zijn ze gevaarlijk? 
 • Waarom is antibioticaresistentie een probleem? 
 • Hoe voorkom je verspreiding (het doorbreken van de besmettingscyclus)? 

De basis hygiëne maatregelen 

 • Persoonlijke hygiëne 
 • Handhygiëne 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Reiniging en desinfectie 

Overige hygiëne maatregelen 

 • Afvoer van urine en feces 
 • Omgang met wasgoed en afval 
 • Beheer en opslag steriele medische hulpmiddelen en medicatie 
 • (HACCP) 

Uitleg huiswerkopdrachten 

 • Ga op zoek naar de hygiëne en infectiepreventie protocollen, waar zijn deze (papier-digitaal op schijf of kwaliteitssysteem) en zijn ze gemakkelijk te vinden? 
 • Voer een meting persoonlijke hygiëne uit  
 • Voer een audit uit aan de hand van een kijkpuntenlijst 

Aanmelding

In onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de gehele serie van de CIP basistraining. Als u zich alleen wilt aanmelden voor dagdeel 1, kan dat in het formulier eronder.

Aanmeldformulier: CIP basistraining: gehele serie (Rotterdam)

Aanmeldformulier: CIP basistraining dagdeel 1 (Rotterdam, 11/04/24)

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam