CIP scholingsbijeenkomst

13 april 2023

Het Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) netwerk is een netwerk voor alle CIP-ers, aandachtsvelders hygiëne, hygiëne kwaliteitsmedewekers en andere zorgprofessionals in de langdurige zorg die relatie hebben met het thema infectiepreventie. Vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het IP&ABR Zorgnetwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties. Deelname is kostenloos. De bijeenkomst duurt van 15:00-20:30 uur en is inclusief dinerpauze.

Deze CIP scholing wordt een praktische basis infectiepreventie training. De nadruk wordt gelegd op praktische handreikingen en interactieve elementen, zoals oefeningen en spellen in relatie tot infectiepreventie. De scholing zal worden verzorgd door Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie.

Je bent van harte welkom op deze bijeenkomst. We leren graag van elkaar door tips en tricks te delen! Een verdere uitwerking van het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Noteer de datum alvast in je agenda en meld je hieronder alvast aan!

Aanmeldformulier: CIP scholing 13-04-2023

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam