8 juni 2023: Kennis- en netwerkdag

8 juni 2023

Op donderdag 8 juni 2023 organiseert het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland vanaf 15.30 uur een netwerkmiddag en -avond voor alle betrokken zorgprofessionals bij infectiepreventie (IP) en antibioticaresistentie (ABR) binnen de regio Zuidwest-Nederland. De netwerkdag wordt dit jaar gehouden in De Machinist in Rotterdam. De uitnodiging is tevens te downloaden ter verspreiding onder collega’s. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

 

Aanmeldformulier Kennis- en Netwerkdag 8 juni 2023

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam