Verdiepende Infectiepreventie scholing voor de Thuiszorg

12 oktober 2023

Live-scholing in Regio Zuid-Holland Zuid  

Donderdagmiddag 12 oktober 2023  

Ben jij geïnteresseerd in alles wat met hygiëne en infectiepreventie te maken heeft? Wil jij meer weten over hoe je jouw kennis en ervaring op een motiverende manier kan delen met je collega’s? En werk jij binnen de thuiszorg? Volg dan de ‘Verdiepende Infectiepreventie scholing voor de Thuiszorg’. 

Het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie (IP & ABR) Zuidwest Nederland en GGD Zuid-Holland Zuid bieden jou als thuiszorgmedewerker een gratis interactieve scholing aan.  

Wat leer je?  

Door deze verdiepende scholing verdiep je je kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.  Eerst fris je je kennis op over de onderwerpen handhygiëne, antibiotica resistentie,  persoonlijke beschermingsmiddelen en schoonmaken en desinfecteren. We gaan vervolgens dieper in op het signaleren en voorkomen van zorg gerelateerde infecties. We behandelen hoe je veelvoorkomende zorghandelingen in de thuiszorg op een hygiënische en zorgvuldige wijze uitvoert. Denk hierbij aan katheter- of wondzorg. Om je opgedane kennis mee terug te nemen naar je team, behandelen we ook de vraag wat er nodig is om je collega’s te motiveren infectieveilliger te gaan werken. Na de scholing heb je je verdiept in  infectiepreventie in jouw praktijk en gedragsverandering. Je hebt daarna handvatten om je collega’s op de werkvloer mee te nemen in een goede hygiënische werkwijze en samen te kijken naar de verbetermogelijkheden binnen de organisatie. Ook is er tijdens de scholing voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen infectiepreventie. 

Voor wie? 

De verdiepende scholing is geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn in de thuiszorg en al kennis en ervaring hebben opgedaan met infectiepreventie en hygiëne. Bij voorkeur heb je binnen je team of organisatie infectiepreventie als aandachtsgebied, zoals in de rol van aandacht functionaris, hygiëne kwaliteit medewerker (HKM) of contactpersoon infectie preventie (CIP). Je kan ook kennis en ervaring hebben opgedaan door het volgen van eerdere scholingen, zoals de GGD scholing ‘Het Belang van Handhygiëne in de Thuiszorg’ of een thema- of scholingbijeenkomsten van het IP & ABR Zorgnetwerk.  

Wanneer?  

Datum: Donderdag 12 oktober 2022 

Tijd: 15.00h-17.00h  

Locatie: Kantoor GGD ZHZ, Karel Lotsyweg 40 in Dordrecht 

Meld je aan voor 5 oktober.  

Het aantal plekken is beperkt. De live-scholing gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen. 

Deze training is onderdeel van een pilot. Daarom is de deelname gratis.  

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie of heb je vragen? 
Stuur dan een e-mail naar: infectiepreventie@ggdzhz.nl 

We kijken uit naar je komst! 

Namens de GGD Zuid-Holland Zuid 

< agendaoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam