CIP netwerk

Het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland is gestart met een regionaal Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk. Binnen de intramurale langdurige zorg zijn er veel Contactpersonen Infectie Preventie die infectiepreventie binnen de organisatie als aandachtsgebied hebben. Contactpersonen Infectie Preventie is overigens maar één van de functiebeschrijvingen die in dit kader gebruikt worden: ook Hygiëne Kwaliteit Medewerkers (HKM), aandachtsvelders infectiepreventie of kwaliteitsverpleegkundigen zijn van harte welkom in het CIP netwerk.

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij graag deze zorgprofessionals bij elkaar brengen om van elkaar te leren, scholingen te krijgen en up to date te blijven met betrekking tot infectiepreventie. Het netwerk zorgt voor de organisatie, sprekers en opvolging van wensen en afgesproken acties. Deelname is kostenloos. Een pilot en opstart hiervan is uitgevoerd bij Humanitas, lees hier ook het interview.

CIP bijeenkomsten

Inmiddels zijn er al een aantal CIP bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, waaronder CIP startbijeenkomsten, themabijeenkomsten en een CIP scholing. De presentatie die tijdens de eerste CIP startbijeenkomst getoond werd, is hier te downloaden. Kijk hieronder voor een foto-impressie.

Doe mee en meld je aan voor dit netwerk!

Wij hopen veel CIP-ers uit Zuidwest Nederland bij het netwerk te betrekken. Indien je deel uit wilt maken van dit netwerk, horen wij dat graag. Suggesties en tips voor specifieke informatiebehoefte zijn ook zeer welkom. Mail ons als je interesse hebt!

Meer informatie of in de eigen organisatie aan de slag?

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van alle activiteiten van het IP&ABR Zorgnetwerk. Volg ons ook op LinkedInInstagramTwitter of YouTube. Je kunt hier ook de animaties over handhygiëne, isolatievormen en de besmettingscyclus bekijken en delen. Ze staan hieronder tevens weergegeven:

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam