Alternatieven PBM

Gezien de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) schaarste, worden er allerlei initiatieven bedacht hoe hiermee om te gaan. Zo wordt er gekeken naar het hergebruik van isolatiejassen (tip: verzamel deze vast voor hergebruik!) en allerlei alternatieve ideeën om zelf PBM’s te vervaardigen of het gebruik ervan te reduceren. Vanwege de vele tips en vragen over alternatieven van PBM’s, zijn deze gebundeld op deze pagina ter lering en voor inspiratie. Hiermee willen we helpen om het PBM te kort te overbruggen.

Wij nodigen andere partijen ook van harte uit deze tips en alternatieven door te geven. Stuur een e-mail naar abr.zwn@erasmusmc.nl en wij zetten uw tips er bij!

Augmented reality cursus over PBM
De WHO heeft een 20-minuten cursus uitgebracht over de juiste technieken en volgorden betreft PBM’s, en dat allemaal via een applicatie op je mobiele telefoon!

Nieuwe factsheet hergebruik jassen en schorten beschikbaar
Om voldoende voorraad van disposable isolatiekleding te garanderen voor zorgpersoneel dat in contact komt met COVID-19 patiënten heeft het ministerie van VWS RIVM gevraagd om kansrijke herverwerkingsinitiatieven voor disposable isolatiekleding te identificeren. In deze factsheet zijn twee processen uitgestippeld voor instellingen om zelf te kiezen wat past bij hun eigen gebruik en logistiek.

Efficiënt omgaan met PBM’s
Collega’s van de GHOR Zuid-Holland Zuid hebben, in samenwerking met het team PBM Zuidwest-Nederland een document opgesteld voor het efficiënt omgaan met PBM’s. Klik hier voor het document.

Hergebruik van jassen en schorten
Door de tekorten van PBM’s wordt er gezocht naar alternatieven. Een goed alternatief is het gebruik van stoffen jassen met lange mouwen (bijvoorbeeld een laboratoriumjas). Deze jassen moeten wel op 60 graden gewassen kunnen worden. Let bij het wassen wel op de was-instructies eerder genoemd in deze nieuwsbrief

Wanneer er sprake is van cohort-verpleging kan het schort op deze cohortafdeling bij meerdere cliënten aangehouden worden. De schorten moeten bij zichtbaar vuil direct gewassen worden en standaard gewassen worden na iedere dienst. Indien een cliënt geïsoleerd verpleegd wordt op een reguliere afdeling dient de jas persoonsgebonden per cliëntcontact gedragen te worden. Deze moet na iedere dienst gewassen worden. Houd bij het hergebruik van PBM’s rekening met veranderingen in de aan- en uitkleedprocedure! We roepen instellingen die PBM hergebruiken op het personeel te trainen in het hergebruik van PBM’s. Het RIVM heeft met betrekking tot disposable isolatiekleding (jassen, pakken, schorten en overalls) advies gegeven hoe je dit zou kunnen steriliseren en hergebruiken. Dit kan door middel van stoom, maar daarnaast is straling ook een optie (STERIS is de partij die dit kan uitvoeren).
Zie ook de website van het RIVM hierover.

Daarnaast zijn er al een aantal jassen reeds onderzocht op herbruikbaarheid. Voor meer informatie, zie het volgende document.

(Nood)opties van schorten en isolatiejassen
Schorten met lange mouwen zijn besteld bij o.a. de volgende leverancier en zijn ook geleverd: https://www.vakkleding.nl/product/m-safe-disposable-labjas-polypropyleen/

Er worden als alternatieven regenponcho’s of witte jassen (wassen op 60 graden) gebruikt.

Meer tips over PBM’s of het doorgeven van betrouwbare leveranciers zijn uiteraard welkom. Zo helpen wij elkaar en kunnen wij hopelijk toch even voorruit nu de landelijke distributie in sommige PBM’s helaas nog tekort schiet. 

Schorten: advies arbeidshygiënisten Erasmus MC
De arbeidshygiënisten van het Erasmus MC geven een advies mee over de schorten. Zij hebben gekeken naar een geschikt alternatief voor schorten met lange mouwen, waarbij de armen goed bedekt zijn en het schort spatwaterdicht is.
Voor deze kleding geldt de volgende norm: 14605:2005 A1 2009. Zij geven aan dat Type/Categorie 3 en hoger spatwaterdicht is en voldoende bescherming biedt op, onder andere, de IC.

Hieronder een aantal voorbeelden van geschikte kleding:
–        3M 4565 beschermende overall
–        3M 4515 beschermende overall
–        3M 4505 beschermende overall
–        Microgard 1500 wit

In werkelijkheid is deze lijst langer. Met deze richtlijn kunt u op een veilige manier de benodigde zorg bieden. Met deze voorbeelden kunt u gerichter zoeken naar tussentijdse (nood) oplossingen. Door COVID-19 is er vaak een levertijd van deze overalls. Helaas bevinden zich nog steeds mogelijke fraudeurs op de markt met het aanbieden van kleding. Houd hier dus rekening mee en wees voorzichtig met uw aankopen!

Mondmaskers

Een zelfgemaakt mondkapje kan ook helpen, zie het nieuwsartikel.

Documenten

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam