Tips

Cohort verpleging
Cohort verpleging betreft cliënten die besmet zijn met hetzelfde micro-organisme, in dit geval COVID-19, bij elkaar op dezelfde afdeling brengen en hier verplegen. Het personeel op deze afdeling rouleert, bij voorkeur, niet binnen de instelling en komt niet in aanraking met cliënten op andere afdelingen. Hiermee wordt verdere verspreiding van het micro-organisme in de instelling zo veel mogelijk voorkomen. Verenso heeft een draaiboek ontwikkeld speciaal voor het opzetten van cohortverpleging. Dit draaiboek is terug te vinden via deze link: https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/20-03-2020-COVID-19-Draaiboek-CORONA-cohort-verpleging-en-hygienemaatregelen-DEF.pdf

Hoe om te gaan met wasgoed?
Er komen geregeld vragen binnen met betrekking tot het wassen van kleding en/of beddengoed van patiënten/cliënten besmet met COVID-19. Advies hierover is terug te vinden op https://publiekzipnet.nl/protocollen/maatregelen-bij-covid-19/ onder het kopje wasgoed.

Hoe moet ik de kamer schoonmaken na afloop?
Voor het reinigen van een kamer, zowel regulier als na ontslag, van een persoon met COVID-19 heeft ZIPnet een richtlijn opgesteld. Deze is terug te vinden via: https://publiekzipnet.nl/protocollen/maatregelen-bij-covid-19/ 

Hoe om te gaan met afval?
Verzamel het afval in een vuilniszak en sluit deze goed af. Neem de vuilniszak niet mee naar andere cliëntenkamers. Voer vervolgens het afval op de normale wijze af.
Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam