Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR

Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR

Vroeger speelde de BRMO en ABR-problematiek alleen in ziekenhuizen, maar nu mensen steeds langer thuis moeten blijven, speelt deze problematiek ook in de thuiszorg een rol. Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR) Zuidwest-Nederland heeft daarom speciaal voor hen een scholingsprogramma ontwikkeld waarin zij alles leren over BRMO’s, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, handschoenen en mondkapje en het toepassen van handhygiëne. Het scholingsprogramma bestaat uit twee e-learning modules voor alle medewerkers en een bijeenkomst gericht op aandachtsvelders of aandachtsfunctionarissen, medewerkers die de kennis gaan doorgeven aan collega’s.

Ellen Verspui, Arts Maatschappij & Gezondheid van de GGD Zuid-Holland Zuid, is projectleider van het scholingsproject. “Het project is ontstaan tijdens het promoten van MUIZ, het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO”, vertelt zij. “We bezochten toen veel thuiszorgorganisaties en kregen vaak van hun medewerkers te horen dat zij behoefte hadden aan op hun vakgebied afgestemde informatie over BRMO’s. Er was wel al veel informatie voorhanden, maar dit was allemaal toegespitst op ziekenhuizen en verpleeghuizen.”

De projectgroep bestaat uit een uiteenlopende multidisciplinaire groep mensen: een onderzoeker, deskundigen op het gebied van infectieziektepreventie vanuit GGD Zeeland en Rivas Zorggroep, een arts microbioloog, een beleidsmedewerker en een zorgmanager van Internos Thuiszorg. Naast dit project in het zorgnetwerk Zuidwest Nederland, loopt er eenzelfde project bij het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) waar nauw mee samen wordt gewerkt.

Het projectteam is bezig geweest om een leeromgeving op te zetten. Het doel was een leeromgeving op te zetten waarbij informatie langer beklijft en actueel blijft. Ook is er georiënteerd op lesmateriaal dat er al is, om hierop voort te bouwen, zoals e-learning en live scholingsbijeenkomsten.

Helene Voeten is onderzoeker bij de GGD Rotterdam-Rijnmond en heeft het opzetten van de twee e-learning modules voor haar rekening genomen: een over BRMO’s en de andere over handhygiëne. De modules bestaan elk uit 20 vragen waarbij onder meer algemene kennis over BRMO’s aan bod komt. De deelnemers krijgen ook vragen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en handhygiëne die zij moeten toepassen wanneer zij mensen verzorgen die een resistente bacterie bij zich dragen. De projectgroep wilde dit vooral doen aan de hand van video’s.

De e-learnings zijn goed ontvangen. Meedoen is niet verplicht, maar thuiszorgorganisaties raden hun medewerkers wel aan om de e-learnings te volgen. De feedback van de deelnemers was positief: de video’s sluiten goed aan en de lesstof voorziet in een behoefte. 

Ook is het projectteam bezig om meer bijeenkomsten in de regio te organiseren. Scholing van aandachtsvelders is een mooie manier om infectiepreventie een plek te geven in de thuiszorg. Ook zullen er vervolgtrainingen opgezet worden. 

E-learnings

Inmiddels zijn de volgende e-learnings verschenen:

Het projectteam verwelkomt input over de ontwikkeling van een leeromgeving over BRMO’s en ABR. Heb je naar aanleiding van dit artikel ideeën voor het team? Neem dan contact op met abr.zwn@erasmusmc.nl.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam