Breng je casus naar het BRMO-prak­tijkover­leg!

Geplaatst op: 9 april 2019

We gaan meer aandacht besteden aan het onderling delen van kennis en ervaring in ons ABR-Zorgnetwerk. Zo willen we kennisdeling organiseren over regionale uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in onze regio. Dat doen we samen met het regionaal BRMO-praktijkoverleg én met jou.

Het overleg vindt elke zes tot acht weken plaats, met een vaste groep van multidisciplinaire experts en zorgprofessionals. Zij bespreken actuele ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn door BRMO. Daar zijn cases voor nodig, dus de BRMO-experts nemen contact op met collega’s om een casus in te brengen. Nog beter is het als jij zelf een relevante casus hebt om in te brengen. Het doel is dat zowel jij als de leden van het overleg leren van de bespreking en dat we relevante lessen uit de casus uitwerken voor het hele ABR-zorgnetwerk.

Dus heb je een casus? Neem contact op met het BRMO-overleg. Lees er meer over in de bijgevoegde factsheet.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam