Landelijke uitrol MUIZ

Geplaatst op: 6 april 2023

Waar binnen ons Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland al sinds 2017 gebruik kan worden gemaakt van MUIZ, heeft de COVID-19-pandemie gezorgd voor een landelijke vlucht. Op dit moment wordt in 6 van de 10 zorgnetwerken gebruik gemaakt van MUIZ en zijn 16 van de 25 GGD’en in verschillende stadia van aansluiten bij MUIZ. Inmiddels kan niet alleen worden gesproken over regionale meldsystemen, maar een heus MUIZ NL.

Bij de landelijke uitrol van MUIZ ontstond de behoefte aan een landelijke, centrale partner die de taken voor MUIZ NL op zich neemt. Met het besluit van alle directeuren van de GGD’en in de DPG-raad om MUIZ door GGD GHOR Nederland in beheer te laten nemen, wordt invulling gegeven aan deze behoefte. In de praktijk houdt dit in dat GGD GHOR Nederland de landelijke samenwerking wat betreft MUIZ coördineert.  In onze eigen regio kunt u nog steeds terecht bij de GGD voor medisch inhoudelijke vragen en de praktische toepassing.

In een volgende fase wordt bekeken of MUIZ wordt ingebed binnen de data-infrastructuur van de gezamenlijke GGD’en en het programma ‘Versterking Infectieziekten en Pandemische paraatheid’ (VIP).

Wat betekent dit voor het gebruik van MUIZ binnen de eigen regio?

In eerste instantie niet zoveel. De vertegenwoordigers van verschillende melders in regionale overleggen, zullen de regionale belangen nu op landelijk niveau behartigen. Een uitzondering hierop is de adviesgroep die gaat over het gebruik van data uit MUIZ. Deze zal nog steeds regionaal georganiseerd worden.

Ranshuijsen

Gelukkig hebben wij de ontwikkelaar van MUIZ bereid gevonden om ook MUIZ  landelijk te gaan faciliteren, waar wij zelf erg blij mee zijn! Voor vragen of technische ondersteuning blijft leverancier Ranshuijsen te bereiken op support@renvl.nl of +31(0)10 452 1175.

Ondanks de landelijke uitrol en mogelijke rol die MUIZ in de toekomst kan spelen in de pandemische paraatheid, blijft het uitgangspunt van MUIZ laagdrempelig en transparant uitbraken in onze regio te kunnen melden. Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan kunt u mailen naar digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam