Nieuwe illustraties vanuit het MAIL-project

Geplaatst op: 21 februari 2023

Het MAIL-project heeft als doel om de communicatie over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vanuit de zorginstellingen in onze regio naar patiënten te uniformeren en te verduidelijken. Binnen dit project zijn al meerdere brieven, folders, video’s en illustraties ontwikkeld op een manier dat de informatie begrijpelijk is voor álle patiënten, dus ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Recent heeft een medisch tekenaar daar nog twee nieuwe illustraties aan toegevoegd, namelijk illustraties waaruit blijkt hoe kweken van de oksels en de liezen zelfstandigkunnen worden afgenomen. Deze illustraties worden door het zorgnetwerk beschikbaar gesteld en zijn te downloaden via: MAIL | IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (abrzorgnetwerkzwn.nl).

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam