Nieuwe naam en nieuw logo

Geplaatst op: 15 februari 2021

Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland heeft zich de afgelopen periode verbreed tot een infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk. Om deze beide speerpunten ook naar buiten uit te dragen is de naam en het logo aangepast. Naast aandacht voor antibioticaresistentie willen wij in de komende periode een zwaarder accent op het borgen van de aandacht voor infectiepreventie gaan leggen.

 

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam