Recente bijeenkomsten

Op donderdag 11 april 2019 organiseerden we, in samenwerking met het programma resistentiepreventie in verpleeghuizen, de inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen. Lees hier meer…

Op maandag 10 december 2018 werden in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht de resultaten van het puntprevalentieonderzoek gepresenteerd aan de deelnemende instellingen. Lees hier meer…

Op 22 januari 2018 vond in Delft een avond plaats rondom het thema Antibioticaresistentie. Deze avond was speciaal gericht op de specialisten ouderengeneeskunde en werd georganiseerd door de ABR Zorgnetwerken uit de regio’s Holland West en Zuidwest Nederland.  Lees hier meer…

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam