WAAW: Wat is an­tibioticaresis­tentie?

Geplaatst op: 2 november 2022

Vrijdag 18 november is de eerste dag van de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) met als thema: wat is antibioticaresistentie?

Infecties zijn een veel voorkomend begrip in de zorg. Tegen bacteriële infecties worden antibiotica gebruikt, maar deze kunnen niet zomaar gebruikt worden. Het is belangrijk een antibioticakuur af te maken en geen oude antibiotica te gebruiken. De reden hiervoor is dat wanneer een antibioticum niet zorgvuldig wordt gebruikt, deze minder goed werkt tegen bacteriën. De bacterie kan ‘resistent’ worden tegen antibiotica. Een groot probleem is dat steeds meer bacteriën resistent blijken tegen antibiotica. Daardoor wordt het steeds lastiger een antibioticum te vinden dat goed werkt. De verspreiding van resistente bacteriën heeft als gevolg dat meer kwetsbare mensen blootgesteld worden en het aantal moeilijk/niet te behandelen infecties toeneemt.

Het onderwerp antibioticaresistentie zal worden besproken aan de hand van een landelijke online quiz voor thuiszorgmedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg, verzorgenden en andere geïnteresseerden. Je kunt op ieder gewenst moment deelnemen aan de quiz. Kijk op de landelijke website: www.abrweek.nl 

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam