Risicoprofiel Regionaal Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

Het risicoprofiel omschrijft onder andere de demografische kenmerken van de regio en de risico’s voor het ontstaan op en de verspreiding van antibioticaresistentie.

De epidemioloog van het ABR Zorgnetwerk is trekker van het risicoprofiel. Zij wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door een kerngroep van betrokkenen uit de regio. In de stuurgroepvergadering van december 2018 is versie 1.0 van het regionale risicoprofiel vastgesteld. Het risicoprofiel is een document wat continu aangevuld wordt. 

Samenvatting Regionaal risicoprofiel
1. Wat is het doel van het regionaal risicoprofiel?
2. Regionaal Zorgnetwerk ABR Zuidwest-Nederland
3. Hoe is de regio Zuidwest-Nederland georganiseerd
4.  Demografische kenmerken
5. De Zorgsector
6.  Niet-medische centra
7. Regionale kenmerken
8. Transmurale overdracht
 
Bijlage 1 – Samen­werkingsver­banden en netwerken
Bijlage 2– Ziekenhuizen
Bijlage 3 – Huisartsenposten
Bijlage 4 – Medisch Microbiologische Laboratoria
Bijlage 5 – Activiteiten zorgnetwerk subsidieperiode mei 2021 tot en met april 2023

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam