3.1 Subregio’s

3.1    Subregio’s

Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (ZWN) beslaat drie veiligheidsregio’s, namelijk Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met ieder een GGD (zie tabel). Deze subregio’s hebben een uiteenlopend profiel. Dit maakt de regio interessant en uitdagend in de verschillende risico’s die er heersen met betrekking tot antibioticaresistentie.

GGD Rotterdam-Rijnmond werkt nauw samen met GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Hoewel GGD Zeeland één van de (bestuurlijke) ketenpartners is binnen het ROAZ ZWN vindt rond het thema ABR tot op heden vooral samenwerking plaats met GGD’en in Brabant, Limburg en Vlaanderen en diverse andere organisaties in dit zuidelijke grensgebied. De regio Zeeland participeert wel in de opzet en aanpak van het zorgnetwerk ZWN.

 

CBS Open data Statline 01-01-2019
Bron: CBS Open data Statline 01-01-2019

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam