3.2 Samen­werkingsver­banden en netwerken

3.2    Samenwerkingsverbanden en netwerken

Voor een goed werkende structuur binnen de regio is het van belang dat de verschillende betrokken partijen contact met elkaar hebben en elkaar weten te vinden. Een multidisciplinair netwerk zal de bestrijding van ABR ten goede komen.

Binnen en tussen de subregio’s zijn er verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken. Hierbij is het van belang om te benadrukken dat deze samenwerkingsverbanden en netwerken niet binnen de grenzen van het zorgnetwerk blijven. Zie voor een overzicht van beroeps- en brancheverenigingen in de regio, structurele overleggen en consulenten in de regio bijlage 1.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam