4.5 Reizigers

4.5    Reizigers

In 2018 werden er door Nederlanders 22,2 miljoen vakanties naar het buitenland ondernomen. Dat blijkt uit onderzoek naar vakanties van Nederlanders door NBTC-NIPO [1]. Daarnaast zijn er Nederlanders die meerdaagse zakenreizen naar het buitenland maken; In 2016 waren dit 4,7 miljoen zakenreizen [2].

In Noord-Europa, inclusief Nederland, is de prevalentie van BRMO laag. In delen van de wereld als Zuid- en Oost-Europa, Azië en Afrika is de prevalentie van BRMO beduidend hoger. Tijdens het reizen kan een BRMO worden opgelopen. De reiziger kan deze resistente bacterie vervolgens mee terug naar Nederland nemen.

De COMBAT-studie is een studie die gekeken heeft naar het voorkomen van de resistente ESBL-E bacterie onder reizigers bij terugkeer in Nederland [3]. In deze studie werd gevonden dat 75,1% van de reizigers naar Zuid-Azië en 40-50% van reizigers naar Centraal, Oost- of West-Azië, en Noord-Afrika een ESBL-E verwierven tijdens de reis (Figuur 4.5.1) waarbij de mediane duur van dragerschap na de reis 30 dagen was. Een verlengde duur van ESBL-E-dragerschap (persisterend en intermitterend) na acquisitie werd gezien in 42,9%, 25,1%, 14,3% en 11,3% van de reizigers op respectievelijk 1, 3, 6, en 12 maanden na de reis. De meerderheid van de reizigers waren daarbij continu gekoloniseerd. Dat betekent dat vooral gedurende de eerste maanden er een kans op transmissie bestaat. De studie schatte een transmissiekans van 12% van ESBL-E na introductie in de huishoudens van reizigers.

Figuur 4.5.1 – Percentage reizigers dat ESBL-E opliep per subregio (volgens indeling van de Verenigde Naties) (klik op de afbeelding om hem te vergroten)

Figuur 4.5.2 – Acquisition rates of multidrug-resistant Enterobacteriaceae (MRE) depending on the destination of travel (based on the most recent and important studies) (klik op de afbeelding om hem te vergroten)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam