5. De zorgsector

De verspreiding van resistente bacteriën vindt gemakkelijker plaats op plekken waar mensen verzorging nodig hebben. Om een beeld te krijgen van de omvang van de zorgsector in het ABR Zorgnetwerk zijn alle zorginstellingen in kaart gebracht. Niet enkel de verzorging brengt risico’s met zich mee om resistente bacteriën te verspreiden. Middels expert-interviews en input vanuit bijeenkomsten met verschillende groepen zorgprofessionals zijn daarom per zorgsector de belangrijkste risico’s in kaart gebracht.

5.1      Ziekenhuizen

5.2      Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

5.3      Huisartsen en huisartsenposten

5.4      Apothekers

5.5      Ambulancevervoer

5.6   Gehandicaptenzorg

5.7      Medische kinderdagverblijven

5.8     Medische Microbiologische Laboratoria

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam