5.4 Apothekers

5.4      Apothekers

Apothekers beschikken over gegevens over antibioticagebruik in hun verzorgingsgebied en spelen daarmee een rol in de aanpak van ABR, bijvoorbeeld apothekers die leveren aan instellingen voor ouderenzorg. Het opnemen van het aantal apotheken in de regio geeft inzicht in de netwerkinspanning die nodig is hen te betrekken.

De rechtse kaart laat zien dat de apotheekhoudende huisartsen vooral zijn gevestigd in meer landelijke gebieden. Daarmee vult dit kaartbeeld het beeld van de openbare apotheken (links) redelijk aan.

Figuur 5.4.1 – Aantal openbare apotheken (links) en apotheekhoudende huisartsenpraktijken (rechts) in Nederland, 2017 (klik op de afbeelding om hem te vergroten).
Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2018

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam