5.5 Ambulancevervoer

5.5      Ambulancevervoer

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Iedere subregio beschikt over een ambulancevervoerorganisatie:

  • Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR)
  • Regionaal ambulancedienst Zuid-Holland Zuid (RAVZHZ)
  • Regionaal ambulancevervoer (RAV) Zeeland

RAV Zeeland rijdt ook over de grens. Door de inrichting van patiëntenzorg in Zeeland, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van ziekenhuizen in België (denk aan Antwerpen, Gent, Brugge, Knokke), wordt er ook regelmatig gereden door Belgische ambulances. Dit verdiend aandacht vanwege de lagere geschooldheid van Belgisch ambulancepersoneel en de wijze waarop met ABR wordt omgegaan in Belgische ziekenhuizen.

5.5.1     Risicobeoordeling ambulancevervoer

Er zijn goede protocollen voor het ambulancevervoer, maar deze worden niet altijd (correct) toegepast. Bij acute situaties worden hygiënemaatregelen vaak overgeslagen. Zolang de ambulance na de rit goed wordt schoongemaakt voorziet men hier geen problemen. Beschermende kleding ambulancepersoneel wordt soms vergeten. Andersom komt ook voor dat er onnodig veel beschermende kleding wordt gedragen.

Ambulances vervoeren niet alleen patiënten in de acute fase, maar vervoeren ook patiënten van de ene instelling naar de andere. Goede communicatie rondom BRMO-dragerschap en correcte hygiënemaatregelen zijn van belang bij dit transmurale patiëntenvervoer om overdracht van BRMO tussen instellingen te voorkomen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam