5.7 Medische kinderdagverblijven

5.7      Medische kinderdagverblijven

Een medisch kinderdagverblijf biedt intensieve zorg in de vorm van een dagopvang aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar oud. Een medisch kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam