5.8 Medische Microbiologische Laboratoria

5.8     Medische Microbiologische Laboratoria

In totaal zijn er negen medische microbiologische laboratoria (MML) in de regio Zuidwest-Nederland (Figuur 5.10.1). Voor meer informatie over de MML’s zie bijlage 4.

Figuur 5.8.1 – Medisch microbiologisch laboratoria

 

5.8.1     Risicobeoordeling MML

  • Het ontbreken van aangeboden expertise vanuit het MML wordt gezien als een risico. Voornamelijk als de instelling zelf ook geen beschikking heeft over een arts-microbioloog dan wel deskundige infectiepreventie. In de tabel hieronder is in kaart gebracht of een MML een arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie en medisch moleculair microbioloog ter beschikking heeft bij een uitbraak.
  • Versnipperde diagnostiek. Ook wordt er soms voor gekozen om de diagnostiek van het ene ziektebeeld bij het ene lab te doen en van het andere bij het andere lab. Puur vanwege de kosten. Dat een lab bijvoorbeeld heel goedkoop de soa-testen aanbiedt, maar voor andere testen een hoger tarief vraagt en ze daarom daarvoor weer naar een ander lab gaan.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam