6.1 Asielzoekerscentra

6.1      Asielzoekerscentra

In totaal zijn er drie asielzoekerscentra (AZC) actief in de regio Zuidwest-Nederland (peiljaar 2019).


Bron: https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie

6.1.1     Risicobeoordeling asielzoekerscentra

De setting binnen een AZC zorgt mogelijk voor een vergroot risico doordat de mensen er dicht op elkaar wonen. Ook is de hygiëne minder dan in een gezinswoning en kan de cultuur een rol spelen vanwege andere opvattingen omtrent medicijngebruik waardoor er sneller om antibiotica wordt gevraagd.

Vluchtelingen die niet meer in een AZC wonen vormen ook een groep die mogelijk extra aandacht vraagt. In sommige landen is de resistentie hoog, waardoor vluchtelingen uit die landen een grotere kans hebben om een resistente bacterie bij zich te dragen (zie hoofdstuk 4.4). Zodra iemand niet langer in het AZC verblijft ontstaat ook de kans dat overdracht naar de bevolking plaats vindt. Zie kopje etniciteit.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam