6.3 Studen­ten(complexen)

6.3      Studenten(complexen)

Er komt een grotere stroom uitwisselingsstudenten naar Rotterdam. Het aantal neemt elk jaar fors toe door een open beleid van de Erasmus Universiteit waardoor meer buitenlandse, met name Aziatische, studenten naar Rotterdam trekken. BRMO-dragerschap in Azië is aanzienlijk hoger dan in Nederland. Dit in combinatie met studentencomplexen waarbij er over het algemeen geen hoge hygiëne standaarden gelden en sanitair gedeeld wordt vormt een risico op transmissie. Om welke aantallen het hier gaat is niet bekend.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam