7.1 Grensgebied Nederland-België

7.1      Grensgebied Nederland-België

Tussen Belgisch Vlaanderen en Zeeland vindt veel verkeer plaats van personen. Denk aan patiënten die over de grens zorg zoeken, toerisme en woon- werkverkeer. Wat betreft zorgverkeer zijn er mensen woonachtig in Nederland die de huisarts in België hebben en/of het ziekenhuis in België verkiezen boven Nederland. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsartikel “Tienduizenden Nederlanders verkiezen Belgische ziekenhuizen boven die in eigen land. Patiënten kunnen er zonder verwijzing terecht” (https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/18/1270921-a681491, NRC, 2013), “Tienduizenden Nederlanders verkiezen Belgische ziekenhuizen boven die in eigen land Patiënten kunnen er zonder verwijzing terecht Vier redenen waarom Belgische ziekenhuizen sneller en patiëntvriendelijker zijn” (https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/18/in-belgie-is-de-patient-koning-ook-als-hij-uit-nederland-1273666-a88961, NRC, 2013). Onlangs is ook aangekondigd dat Zeeuws Vlamingen ook met het WMO-vervoer naar omliggende Belgische ziekenhuizen mogen reizen (https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108449/Zeeuws-Vlamingen-reizen-met-Wmo-vervoer-straks-ook-naar-ziekenhuizen-over-de-grens, Omroep Zeeland, 2018). Ook rijden er zowel Nederlandse als Belgische ambulances in de grensregio (zie 5.5 Ambulancevervoer).

MRSA en andere BRMO’s zijn hoger in België dan in Nederland. Onder andere gebleken uit het i41health project en de EARS-data. België voert een ander BRMO-beleid dan Nederland. Zo zijn ook screeningsmethodes voor ABR/BRMO onder patiënten en personeel anders in België dan in Nederland. Een voorbeeld van screening onder personeel: MRSA-gekoloniseerde verpleegkundige in België met 10-25% MRSA mag patiënten gewoon zonder beschermingsmaatregelen behandelen terwijl in Nederland met 1-5% MRSA, verplegend personeel al voor aanstelling op MRSA wordt getest, en indien positief eradiatie vereist is. Dit vormt ook een risico als personeel werkt in België en woont Nederland.

Screeningsbeleid van patiënten uit België of uit een Belgische zorginstelling is strikt in onze regio. Als een patiënt vanuit een Belgisch ziekenhuis naar een Nederlands ziekenhuis wordt overgeplaatst dan komt deze in quarantaine. Bijvoorbeeld bij het ErasmusMC gaan alle patiënten vanuit België automatisch in de isolatie. Bij het oogziekenhuis komen ook patiënten uit België, deze worden er uitgepikt tijdens de screening in de poli. Krijgt een patiënt na opname in België thuiszorg in Nederland dan wordt de patiënt bij de grotere thuiszorgorganisaties gescreend op MRSA/BRMO door de betreffende thuiszorgmedewerker dan wel door de huisarts. Voor bijvoorbeeld de Thuiszorg van ZorgSaam geldt dat zolang er geen uitslag bekend is de patiënt aan het eind van de route geholpen wordt. Of dit screeningsbeleid ook voor kleinere thuiszorgorganisaties geldt is niet bekend.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam