7.2 Toerisme

7.2      Toerisme

Vakantietoerisme

Vakantiebestemmingen brengen bepaalde risico’s met zich mee. In het buitenland (met name Zuid-Europa en buiten Europa) wordt antibiotica snel voorgeschreven. Niet alleen nemen mensen letterlijk antibiotica mee naar huis, maar ook worden meer mensen drager in het buitenland met mogelijke verspreiding in Nederland bij terugkomst [1].

Er reizen niet alleen Nederlanders naar het buitenland, maar toeristen uit het buitenland bezoeken ook onze regio. Toeristen uit bijvoorbeeld Azië en Zuid-Europa, die met name Rotterdam bezoeken, hebben mogelijk een hoger dragerschap van BRMO. In Zeeland worden vooral toeristen uit Duitsland en België gezien. Toeristen worden niet specifiek als een risico beschouwd, alhoewel onbekend is hoe groot transmissie van BRMO is vanuit toerisme.

Zorgtoerisme

Het ErasmusMC behandelt de zogenoemde ‘zorgtoeristen’. Zorgtoeristen zijn de rijkere mensen uit het buitenland, vaak afkomstig buiten Europa uit India, Pakistan etcetera, die naar Nederland komen voor behandeling. Deze groep wordt als een risico gezien voor het ziekenhuis. Deze patiënten kunnen namelijk volgens de WIP-richtlijnen in isolatie geplaatst worden en uit voorzorg worden gekweekt, maar desondanks is de toepassing van de richtlijn een heikel punt.

Andersom zijn er ook Nederlanders die voor medische handelingen, bijvoorbeeld cosmetische ingrepen, naar het buitenland gaan. Hierbij kunnen ze een BRMO oplopen en mee naar Nederland nemen. Over welke aantallen we het hier hebben is niet bekend.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam