Netwerkbureau

Sabrina Been is per augustus 2022 gestart als programmamanager bij het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. In deze rol draagt zij, samen met alle betrokken organisaties en professionals in de regio, zorg voor de uitvoering van het programma en de doorontwikkeling van het netwerk in de regio Zuidwest-Nederland. Sabrina is bereikbaar via s.been@erasmusmc.nl en 06-21435957.

Laurence Walhout is op 16 september 2019 gestart als projectmanager bij het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Hiervoor is hij werkzaam geweest binnen het Erasmus MC Congresbureau waar hij diverse projecten organiseerde en tevens in het Franciscus Gasthuis & Vlietland waar hij coördinerende werkzaamheden had. Laurence is bereikbaar via l.walhout@erasmusmc.nl.

Fleur Adriaanse is in februari 2021, na het behalen van haar master in Health Care Management, gestart als projectleider bij het IP&ABR Zorgnetwerk. Fleur houdt zich met name bezig met projecten omtrent handhygiëne en is projectcoördinator van het Handen uit de Mouwen (HUM) project en projectleider van de projecten Goed Gebruik Handschoenen en Schone Handen Helpen. Fleur is te bereiken via f.i.adriaanse@erasmusmc.nl.

Marion van Kooten is sinds september 2017 actief als secretaresse van het IP&ABR Zorgnetwerk.  Daarnaast werkt zij ook als secretaresse voor het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Marion is te bereiken via a.vankooten@erasmusmc.nl

Daarnaast zijn een aantal regionale collega’s werkzaam bij ketenpartners actief als projectleider of coördinator voor het netwerk. Dat zijn:

  • Erika Kuilder, GGD ZHZ, projectleider Transmurale Werkafspraken
  • Anneloes van Veen, Erasmus MC, projectcoördinator MAIL en uniformeren BRMO-beleid

Ook zijn er veel regionale collega’s actief in project- en werkgroepen. Hierover vindt u informatie op de projectpagina’s.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam