Privacyverklaring

Het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland bewaart uw gegevens voor verschillende doeleinden. In ons privacy statement kunt u lezen op welke manieren en hoe lang wij uw gegevens opslaan en hoe u deze kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam