RCT

Het regionaal coordinatieteam draagt zorg voor de coordinatie van de vijf thema’s. Het RCT vergadert maandelijks. Deelnemers in het RCT zijn:

Juliëtte Severin/Inge Huijskens: arts-microbioloog

Mariana de Melo/Rachida El Moussaoui: internist-infectioloog

Ellen Verspui: arts Maatschappij en Gezondheid

Tim Robbers: huisarts

Carolien Koop: epidemioloog

William Wezenbeek: deskundige infectiepreventie

Renée van Hevele : specialist ouderengeneeskunde

Sabrina Been: programmamanager

Erika Kuilder: projectleider Transmurale Werkafspraken en Gehandicaptenzorg

Het secretariaat van het IP & ABR Zorgnetwerk en het RCT wordt gevoerd door Marion van Kooten.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam