Partners

SRZ                

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. SRZ is o.a. verantwoordelijk voor het project Handen uit de Mouwen. SRZ is samen met Conforte en de GGD’en ook verantwoordelijk MUIZ.

Georganiseerde beroeps- en brancheverenigingen in Zuidwest-Nederland

GGD/GHOR:

GHOR & GGD Rotterdam-Rijnmond

GHOR & GGD Zeeland

GHOR & GGD Zuid-Holland Zuid

Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

Verenso Randstad Zuid (Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid)

Verenso Brabant-Zeeland

VHIG: Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Deskundigen infectiepreventie.

VHIG Rotterdam-Rijnmond & Zuid-Holland Zuid & DI-ers vanuit Gouda

VHIG Zeeland

V&VN Transferverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen (GGD-werkterrein)

Afdeling Rotterdam

Afdeling West-Brabant/Zeeland (alleen deel Zeeland)

LHV-kringen

LHV West-Nederland, kring distr. Rotterdam

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zuid-Holland Zuid

Zorggroepen van huisartsen.

Conforte: Bestuurders V&V en thuiszorg in Rotterdam-Rijnmond. Conforte is samen met SRZ en de GGD’en verantwoordelijk voor MUIZ.

Stichting Drechtzorg (regio Dordrecht) bestuurlijk overleg tussen vele partijen uit de zorg waaronder ziekenhuizen, VV&T, huisartsen, laboratoria, apothekers, zorgverzekeraars en GGD Zuid-Holland Zuid. Voor de precieze deelnemers zie: https://www.drechtzorg.nl/leden/.

Overige structurele overleggen in de regio                  

Naast overleggen die plaatsvinden tussen leden van bovengenoemde beroeps- en brancheverenigingen vinden er ook de volgende structurele overleggen tussen zorgprofessionals plaats:

  • Halfjaarlijks BRMO-overleg in Zeeland. Dit is een provinciaal overleg met GGD Zeeland, artsen-microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Het doel is opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.
  • VIP-overleg in Zuid-Holland Zuid. Dit is een regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en specialisten ouderengeneeskunde.
  • POI: Provinciaal Overleg Infectieziekten. Overleg tussen de GGD’en uit de provincie Zuid-Holland.
  • Farmaco Therapie Overleg. Huisartsen en apothekers.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam