Regio

  • De regio Rotterdam-Rijnmond heeft 7 ziekenhuizen (1 academisch ziekenhuis, 2 topklinische ziekenhuizen en 4 algemene ziekenhuizen) met in totaal 21 locaties in de regio. Daarnaast zijn er 6 laboratoria, 126 locaties van verpleeg- en verzorgingshuizen, 60 thuiszorgorganisaties, 70 apotheken, 6 huisartsenposten, 370 huisartsen en 21 organisaties voor verstandelijk gehandicapten.
  • De regio Zuid-Holland Zuid heeft 1 topklinisch ziekenhuis en 1 algemeen ziekenhuis met in totaal 6 locaties in de regio. Daarnaast zijn er 2 laboratoria, 54 verpleeg- en verzorgingshuislocaties, ruim 30 thuiszorgorganisaties, 51 apotheken, 3 huisartsenposten, ruim 316 huisartsen, meer dan 200 locaties voor verstandelijke gehandicapten en 6 locaties van de revalidatiecentra.
  • De regio Zeeland heeft 2 algemene ziekenhuizen met in totaal 7 locaties in de regio. Daarnaast zijn er 2laboratoria, 78 verpleeg- en verzorgingshuislocaties, 11 organisaties die ruim 80 locaties voor verstandelijk gehandicapten betreffen, 23 thuiszorgorganisaties, 2 revalidatie-instellingen met in totaal 4 locaties, meer dan 25 apotheken, 5 huisartsenposten en ruim 193 huisartsen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam