1.1 Wat biedt het programma?

Het programmamanagement van HUM biedt advies bij het implementeren van handhygiëne interventies en denkt mee met allerhande handhygiëne vraagstukken.

Handhygiëne observaties

Jaarlijks vindt op de klinische afdelingen in alle deelnemende instellingen een tweetal observatieronden plaats waarbij onafhankelijke observatoren de naleving van de handhygiëneregels bij zorgprofessionals in kaart brengen. Doordat de observatoren onafhankelijk van de ziekenhuizen worden geworven, zorgt dit niet voor extra belasting op de werkvloer en hoeft er geen personeel vrij te worden gemaakt door de ziekenhuizen zelf.

Rapportages

Verder worden de verzamelde resultaten verwerkt tot uitgebreide rapportages. Deze rapportages, zowel weergegeven op ziekenhuis- als afdelingsniveau, zijn toegespitst op de eisen van NIAZ Qmentum en JCI. De rapportages worden naar de projectleiders van de afzonderlijke zorginstellingen gestuurd waarna zij zorgen voor de verdere verspreiding en terugkoppeling van de resultaten naar de units en afdelingen.

Kennisdeling

Na iedere observatieronde bespreken en analyseren de projectleiders onderling in alle openheid de resultaten in een projectleidersvergadering die minimaal 2 keer per jaar plaatsvindt. Naast het bespreken van de resultaten, worden ook best practices met elkaar gedeeld om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam