1.3 Interventies

Voorbeelden ludieke interventies

Naast de standaard interventies vanuit het Handen uit de Mouwen project, namelijk de halfjaarlijkse handhygiëne observaties en het geven van directe feedback aan de zorgprofessionals, komen projectleiders zelf ook vaak met ludieke en vernieuwende interventies om de handhygiëne te verbeteren. Onderstaand een paar voorbeelden van dit soort interventies.

  • ‘Wie is de mol’-acties , waarbij een zorgverlener met opzet ringen droeg om te kijken of collega’s hem hierop zouden aanspreken.
  • Posters verspreiden, bijvoorbeeld met de afbeelding van een toiletbezoeker, met de vraag: ‘Waar waren jouw handen vandaag?’
  • QuickScans uitgevoerd door deskundigen infectiepreventie.
  • Tussentijdse handhygiëne observaties van collega’s op de eigen afdeling.
  • Handalcohol voorzieningen verbeteren, zoals uitbreiding van het aantal handalcohol dipensers of heroverweging van de locatie van de handalcohol dispensers.
  • Hands-on training op klinische afdelingen door deskundige infectiepreventie, met een directe terugkoppeling van de resultaten.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam