1.5 Filmpjes

Moment 1: Handhygiëne voor patiëntencontact
Moment 2: Handhygiëne voor een aseptische/ schone handeling
Moment 3: Handhygiëne na mogelijke blootstelling aan lichaamsvloeitstoffen
Moment 4: Handhygiëne na patiëntencontact
Moment 5: Handhygiëne na contact met de patiëntomgeving
Hoe handen te desinfecteren?
Hoe handen te wassen?

Dit filmmateriaal is gemaakt door Julie Vermeeren en eigendom van het Erasmus MC, Unit Infectiepreventie. Het materiaal wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de informatie en het beeldmateriaal op enigerlei wijze te manipuleren en/of te verspreiden. Neem bij vragen over het gebruik, respectievelijk verspreiden van dit materiaal, contact op met de unit infectiepreventie van het Erasmus MC. 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam