1.6 Handschoenen

Handschoenen en handhygiëne

Het dragen van handschoenen blijkt helaas nog steeds een valkuil te zijn voor het juist naleven van de voorschriften omtrent handhygiëne. Het dragen van handschoenen is namelijk geen vervanging voor handhygiëne. Ook wanneer er tussen handschoenen wordt gewisseld (bijvoorbeeld bij wondverzorging) dient er tussen het uittrekken van de vieze handschoenen en het aantrekken van de schone handschoenen, handhygiëne te worden toegepast.

Wanneer gebruik je handschoenen?

Handschoenen worden gebruikt bij (mogelijk) contact met: 1) lichaamsvloeistoffen, 2) slijmvliezen, 3) niet-intacte huid of materialen die hiermee in aanraking zijn geweest en 4) invasieve ingrepen. Mogelijk heeft uw ziekenhuis andere afspraken hierover vastgelegd.  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de unit infectiepreventie in uw eigen ziekenhuis.

Waarom handschoenen én handhygiëne?

Handhygiëne vóór het aantrekken van handschoenen:

  • Handhygiëne moet altijd toegepast worden op de 5 momenten, of de medewerker nu wel of niet handschoenen draagt.
  • Anders kunnen de handschoenendoos, inclusief handschoenen, gecontamineerd worden met micro-organismen en zijn de handschoenen al ‘vies’ voordat ze worden aangetrokken.

Handhygiëne ná het uittrekken van handschoenen:

  • Handschoenen kunnen poreus zijn, waardoor er kleine scheurtjes ontstaan bij het uittrekken
  • Bij het verkeerd uitdoen van de handschoenen kunnen er micro-organismen achterblijven op de handen

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam