2. OK

‘Op een uniforme manier handhygiëne observeren én verbeteren op OK’s in de regio’

Vanuit verschillende ziekenhuizen kwamen geluiden dat de gemiddelde handhygiëne naleving op de OK achterbleef ten opzichte van de handhygiëne naleving op de klinische afdelingen. Het gaat hierbij niet om het chirurgisch handen wassen, maar om de 5 handhygiëne momenten van de WHO die van toepassing zijn op het OK-personeel van de omloop en de anesthesie. Er was veel vraag naar een uniform protocol waarin duidelijker omschreven staat op welke momenten en in welke situaties er precies handhygiëne toegepast moet worden op de OK.

In samenwerking met het SRZ OK-netwerk kwaliteit, deskundigen infectiepreventie en andere collega’s is het ‘handhygiëne op de OK‘ protocol opgesteld als ook het scoringsinstrument. Voor het doen van een nul-meting is OK-personeel van verschillende SRZ-ziekenhuizen, doormiddel van een regiobrede observatie carroussel, bij elkaar gaan observeren volgens het nieuwe OK-protocol. Vervolgens was het plan om bij elk ziekenhuis langs te gaan om het OK-personeel te scholen, door het geven van een klinische les en het afnemen van een toets, op basis van het nieuwe ‘handhygiëne op de OK’ protocol. Wanneer al het OK-personeel geschoold zou zijn wilden wij nog een na-meting doen om te onderzoeken of het nieuwe protocol daadwerkelijk de handhygiëne momenten op de OK inzichtelijker heeft gemaakt en dus de handhygiëne op de OK heeft verbeterd.

Echter werden deze observaties tijdelijk stilgelegd in verband met COVID-19 en waren wij genoodzaakt om de plannen aan te passen. Gelukkig was de nul-meting in bijna alle ziekenhuizen al uitgevoerd en waren de deskundingen infectiepreventie, van de ziekenhuizen die nog een nul-meting moesten doen, bereid om dit zelf op te pakken. Vervolgens is de klinische les omgezet naar een video op youtube die het OK-personeel zelf kan bekijken, waarna zij vervolgens zelf het nieuwe OK-protocol kunnen doornemen. Om erachter te komen of al het OK-personeel het nieuwe protocol goed heeft begrepen is er een digitale toets ontwikkeld die iedereen moet maken na het kijken van de video en het doornemen van het protocol. De OK-manager van elk ziekenhuis heeft inzicht in deze toetsresultaten en kan op die manier bijhouden hoeveel procent van al het OK-personeel geschoold is volgens het nieuwe OK-protocol. Het is nog steeds de bedoeling om een na-meting uit te voeren, maar in verband met COVID-19 wordt er nog bekeken hoe dit het beste uitgevoerd kan worden.

 

Aandachtspunten scoringsinstrument

  • Observaties worden gedaan volgens het nieuwe ‘handhygiëne op de OK’ procotol.
  • Probeer per geobserveerde OK het scoringsinstrument in te vullen. Dit maakt het later bij het analyseren makkelijker om onderscheid te maken in specialismes en ingrepen.
  • Zie dit voorbeeld voor de handigste manier voor het noteren van de observaties. Hierbij geld: X = GÉÉN handhygiëne gedaan terwijl het wel moest en 0 = WÉL handhygiëne gedaan op het juiste moment.

 

Voor meer informatie over handhygiëne op de OK of om de scholing aan te vragen, kan er contact opgenomen worden met:

  • Sonja van den Berg (sonja.van.den.berg@stichting-srz.nl) – Voorzitter SRZ OK-netwerk kwaliteit
  • Manon van Dijk (m.d.vandijk@erasmusmc.nl) – projectcoördinator HUM

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam