4. Gedrag en handhygiëne

Gedrag en handhygiëne

Er zijn vele redenen te bedenken waardoor de handhygiëne naleving op een afdeling kan achterblijven ten opzichte van de rest van het ziekenhuis. Zo kan het aan de infrastructuur op een afdeling liggen, bijvoorbeeld omdat er te weinig handalcohol dispensers zijn of wanneer de dispensers bijvoorbeeld niet binnen handbereik hangen. Aan de andere kant kunnen gedragsfactoren ook een rol spelen bij een lage handhygiëne naleving op een afdeling. Het is namelijk belangrijk dat medewerkers onder andere over voldoende kennis (wat en hoe), bewustzijn (waarom) en motivatie beschikken om handhygiëne goed uit te kunnen voeren. Verder is het geven van feedback cruciaal om inzicht te krijgen in ‘hoe je het doet’, waar het misgaat en hoe je dit kunt verbeteren. Ook draagt het geven van feedback bij aan het gesprek over de noodzaak van handhygiëne en blijft het op deze manier leven op de werkvloer. Uiteindelijk moet handhygiëne net zo vanzelfsprekend worden als tandenpoetsen en het dragen van autogordels. Mensen moeten zich bewust worden van nut en noodzaak, maar belangrijker nog is het feit dat een dergelijke cultuuromslag tijd kost. ‘Handen uit de mouwen’, als regionaal samenwerkingsproject, bewijst dat het helpt als we er samen voortdurend aandacht aan (blijven) besteden.

 
COM-B Hand Hygiene Behaviour Questionnaire

Om beter inzicht te krijgen in de gedragsfactoren die van invloed zijn op het wel of niet toepassen van handhygiëne door zorgprofessionals hebben we de ‘COM-B Hand Hygiene Behaviour Questionnaire’ laten invullen door zorgprofessionals op de afdelingen waar ook de handhygiëne observaties plaatsvonden in het najaar van 2019. De vragenlijst is daarvoor iets aangepast en omgezet naar een Nederlandse versie. In deze korte vragenlijst (max. 5 minuten) staan stellingen op het gebied van handhygiëne, opgedeeld in verschillende categorieën: capability, opportunity, motivation en behaviour.

 
HUM-webinars gedragsverandering

Tevens hebben er op 3 september en 8 oktober 2020, twee webinars plaatsgevonden over gedragsverandering in relatie tot handhygiëne en infectiepreventie. De presentatie was in handen van dr. Vicki Erasmus, psycholoog en universitair docent. In de eerste sessie is de theorie uitgelegd en in de tweede sessie is de take-home opdracht verder toegelicht, aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Dit voorbeeld gaat over het gebruiken van handschoenen op de momenten dat het ook echt nodig is, met als doel schaarste te voorkomen én de handhygiëne naleving te verbeteren.

 

Terugkijken HUM webinars gedragsverandering

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam