5. Kennis- en netwerkdag

Eén keer per jaar vindt een Kennis- en Netwerkdag Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland plaats.

Kennis- en netwerkdag 2019

Op 19 maart 2019 vond de eerste samenwerking plaats met Handen uit de mouwen, met als motto ‘Alleen samen kan je het verschil maken’. Het was een dag vol ontmoetingen, inspiratie en interactie. Belangrijk was ook het delen van inzichten, kennis en ideeën. Tijdens de sessies van Handen uit de Mouwen zijn onder andere de meest recente resultaten gepresenteerd, kregen de deelnemers een doorkijkje in de toekomstplannen, is er een vergelijking gemaakt tussen handhygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen en zijn de belangrijkste barrières voor naleven van de handhygiëne regels aan bod gekomen. De algemene presentatie van Handen uit de Mouwen van deze Kennis- en Netwerkdag vindt u hier. En de presentatie van de gegeven workshop hier.

Kennis- en netwerkdag 2020

Op dinsdag 2 juli 2020 stond de volgende IP & ABR Kennis- en netwerkdag gepland. In verband met de geldende RIVM corona-maatregelen waren wij helaas genoodzaakt de netwerkdag te annuleren.

Dit omdat het concept wat we hadden voorbereid, onder andere een escape room en posterpresentaties, lastig te realiseren is in de huidige ‘anderhalvemetersamenleving’. Ook het voornemen om met meer dan honderd personen kennis uit te wisselen in eenzelfde ruimte is helaas niet te realiseren.

Daarom is er gezocht naar alternatieve vormen om kennis uit te wisselen. Zo zijn er webinars en podcasts georganiseerd en is de Infectiepreventieweek, 2-8 november 2020, wel doorgegaan (met inachtneming van de geldende richtlijnen). Zie voor meer informatie deze website.

 

Hulp gevraagd!

Middels deze berichtgeving vragen wij hiervoor ook jullie input. We horen heel graag jullie ideeën, wensen en behoeften voor kennis- en informatie-uitwisseling binnen het IP & ABR zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Ook suggesties voor alternatieve vormen van onze bijeenkomsten, activiteiten, nieuws en kennisuitwisseling zijn van harte welkom. Dit mag gemaild worden naar abr.zwn@erasmusmc.nl

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam