6. Handige weetjes

Feitjes over handhygiëne en handalcohol:

  • Handen vormen het grootste risico bij het overbrengen van micro-organismen.
  • Handen inwrijven met handalcohol is sneller, effectiever en geeft minder schade aan de huid dan handen wassen met water en zeep.
  • Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand gevuld is. Deze hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol nat te houden.
  • De inwerktijd van handalcohol is dertig seconden.
  • Plekken die vaak vergeten worden bij handdesinfectie met handalcohol: de duim, de polsen, de vingertoppen en de plekjes tussen de vingers.
  • Als de handen zichtbaar vuil zijn, moeten ze gewassen worden met water en zeep.
  • Er zit een terugvettende stof in handalcohol waardoor handen minder snel uitdrogen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam