Samenvatting Handen uit de Mouwen

Achtergrond

Het programma Handen uit de Mouwen (HUM) is in 2014 opgezet binnen de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). HUM heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben alle Raden van Bestuur, de besturen van de medische staven en de verpleegkundige adviesraad, van de participerende instellingen, ingestemd met het programma. Dit akkoord is schriftelijk vastgelegd in een intentieverklaring. De ziekenhuizen die momenteel deelnemen aan HUM zijn: het Erasmus MC, het Oogziekenhuis, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, het IJsselland ziekenhuis, het Ikazia ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Spijkenisse MC, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis en ZorgSaam.

Doelstelling

De doelstelling van HUM is gebaseerd op drie basisregels:

  1. De dienstkleding wordt op de juiste manier gedragen.
  2. Medewerkers dragen geen hand- en polssieraden.
  3. Medewerkers passen de 5 WHO-momenten van handhygiëne op de juiste wijze toe.

5 momenten van handhygiëne

De naleving van handhygiëne wordt gescoord volgens de 5 momenten van handhygiëne opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in 2009. Dit zijn 5 momenten waarop handhygiëne door zorgprofessionals toegepast dient te worden om zo de kans op transmissie van micro-organismen te verkleinen. Deze momenten zijn:

  1. voor patiëntencontact
  2. voor een aseptische/schone handeling
  3. na (mogelijke) blootstelling aan lichaamsvloeistof
  4. na patiëntencontact
  5. na contact met de patiëntenomgeving

Kracht van HUM

Al sinds 2014 is HUM een succesvolle koploper op het gebied van handhygiëne, zowel regionaal als landelijk. Uniek is de ‘friendly competition’ in het programma: enerzijds strijden de instellingen om als beste te eindigen in de ranking, anderzijds leert men van elkaar door het delen van best practice. De halfjaarlijkse objectieve handhygiëne observaties dienen tevens als benchmark voor eigen interne observaties. Ten slotte zorgt HUM voor uniformiteit in de zorgregio voor zowel zorgprofessionals als patiënten die in verschillende instellingen werken en zorg ontvangen.

Toekomstplannen

Op 1 januari 2020 is fase 3 van HUM van start gegaan. Tijdens deze fase zijn er vier nieuwe ziekenhuizen aangesloten bij HUM, namelijk: het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis en ZorgSaam. In deze derde fase zullen HUM en het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland de krachten bundelen en gezamenlijk de jaarlijkse kennis- en netwerkdag organiseren in 2020. Tevens zal er in fase 3 aandacht worden besteed aan gedragsfactoren die van invloed zijn op het toepassen van handhygiëne. Hiervoor heeft in december 2019 al een brainstormsessie plaatsgevonden met een expertpanel op het gebied van handhygiëne en gedragsverandering. Verder zal HUM 3 zich, naast naleving van handhygiëne regels op de klinische afdelingen, ook focussen op de naleving van handhygiëne op de OK en op de polikliniek.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam