Scholingen

Het IP&ABR Zorgnetwerk heeft voor verschillende doelgroepen binnen de zorg scholingen ontwikkeld.

Thuiszorgmedewerkers
Vroeger speelde de BRMO en ABR-problematiek alleen in ziekenhuizen, maar nu mensen steeds langer thuis moeten blijven, speelt deze problematiek ook in de thuiszorg een rol. Het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland heeft daarom speciaal voor hen een scholingsprogramma ontwikkeld waarin zij alles leren over BRMO’s, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, handschoenen en mondkapje en het toepassen van handhygiëne. Het scholingsprogramma bestaat uit twee e-learning modules voor alle medewerkers en een bijeenkomst gericht op aandachtsvelders of aandachtsfunctionarissen, medewerkers die de kennis gaan doorgeven aan collega’s.

Inmiddels zijn de volgende e-learnings verschenen:

Huisartsen & POH
Bij de POH- en huisartsenscholing ‘antibioticaresistentie’ wordt een introductie over het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland gegeven. Vervolgens geeft een arts-microbioloog een interessante lezing over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Als laatst wordt de avond afgerond met boeiende casuïstiek geleid door de internist-infectioloog, waarbij veel interactie was tussen de huisartsen.

Specialisten Ouderengeneeskunde
Tijdens de tweejaarlijkse regiobijeenkomst van Verenso over antibioticaresistentie wordt in samenwerking met Verenso, Holland West en het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland een scholing georganiseerd. De laatste keer gaven verschillende zorgprofessionals een presentatie vanuit hun expertise. Zo werden de huidige richtlijnen van urine- en luchtweginfecties besproken door een arts-microbioloog en werden items over Antibiotic Stewardship in verpleeghuizen gepresenteerd. Verder werd er een presentatie gegeven over MRSA-netwerken door internist-infectiologen en kwamen allergieën voor antibiotica aan bod. Daarnaast zijn tansmurale werkafspraken over BRMO’s besproken en werd er een interessante lezing gegeven over SO-ZI/AMR. Zie ook het nieuwsartikel over de laatste scholing.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam