Werkgroep MBO/HBO

De werkgroep MBO/HBO is actief van start gegaan in de regio met netwerksamenwerking. Alle MBO/HBO-instellingen met relevante zorgopleidingen hebben inmiddels gereageerd op ons verzoek tot samenwerking en bij verreweg de meeste instellingen mogen wij op bezoek komen om onze samenwerking aan te bieden. Het eerste bezoek is al succesvol afgerond.

De huidige situatie toont dat leerlingen soms maar één les infectiepreventie gehad hebben en deze les soms niet op het juiste moment krijgen (voordat ze de praktijk ingaan). Ook wordt de kennis mogelijk soms niet juist overgedragen.
Ons doel is daarom om de opleidingen in de regio op niveau te krijgen in lijn met de verwachtingen van de regionale afdelingen infectiepreventie. Idealiter is de basis op orde wanneer studenten een stage- of werkplek voor het eerst betreden. Dit gaan wij doen door gastlessen aan te bieden en zogenoemde “teach the teacher” lessen. Ook hebben wij een checklist ontwikkeld voor het praktijklokaal. De gastlessen zijn ontwikkeld en zijn aan te vragen in fysieke en digitale vorm.
Wilt u meer weten, mail ons dan via abr.zwn@erasmusmc.nl.

De werkgroep MBO/HBO heeft de ontwikkeling van de digitale gastlessen afgerond. MBO/HBO-instellingen in de regio krijgen hiermee laagdrempelig toegang tot de gastlessen. De gastlessen kunnen ook fysiek worden gegeven door één van de deskundigen infectiepreventie uit de werkgroep. Alle MBO/HBO-instellingen met relevante zorgopleidingen hebben inmiddels gereageerd op ons verzoek tot samenwerking.

Kijk hieronder de inleiding op de gastlessen of klik op de volgende link: https://youtu.be/Mf6DRdj-MFE

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam