Gedragsverandering

Doelgroep: Generiek

Titel: The effect of behavioural interventions targeting hand hygiene practices among nurses in high-income hospital settings: a systematic review

Auteurs: Sands M, Aiken AM, Cumming O, Aunger R.

Jaar van publicatie: 2020

Journal: Public Health Reviews

Aim: Onderzoeken welke gedragsveranderingstechnieken in handhygiëne interventies werken om het gedrag van verpleegkundigen te verbeteren.

Resultaat: Zetten van doelen en plannen, vergelijken van gedrag en feedback en monitoring waren de meest genoemde gedragsveranderingstechnieken in de onderzochte studies.

Conclusie: Interventies van tegenwoordig zijn meer gericht op aanmoedigen van verpleegkundigen om zelf doelen te zetten en na te denken over hoe handhygiëne het beste verbeterd kan worden en hoe zij bepaalde handelingen uitvoeren ten opzichte van hoe collega’s die handelingen uitvoeren. Dit in tegenstelling tot interventies van langer geleden die voornamelijk gericht waren op het faciliteren van handalcohol dispensers en puur het bieden van ondersteuning in administratieve taken.

DOI: https://doi.org/10.1186/s40985-020-00141-6

 

Doelgroep: Generiek

Titel: Effectiveness of a behavioral approach to improve healthcare worker compliance with hospital dress code

Auteurs: Dekker M, Caris MG, van Gunsteren AM, van Mansfeld R, Lucas C, Vandenbroucke-Grauls CMJE.

Jaar van publicatie: 2017

Journal: Journal of Infection Control & Hospital Epidemiology

Aim: Het meten van de naleving van dienstkleding voorschriften, de oorzaken van onjuiste/geen naleving bestuderen en onderzoeken of een gedragsveranderingstechniek kan werken om de naleving te verbeteren.

Resultaat: Gebrek aan kennis en faciliteiten en een negatieve houding werden als de belangrijkste oorzaken aangewezen voor onjuiste/geen naleving van de dienstkleding voorschriften. Het belang van elke oorzaak verschilde per soort zorgprofessional. Op maat gemaakte interventies gericht op deze drie oorzaken, verhoogden de naleving van de dienstkledingvoorschriften.

Conclusie: De combinatie van de gedragsveranderingstechnieken ‘Nominal Group Technique’’ (waarbij er onder andere focusgroepen worden ingezet) en een ‘participatory action research’ (waarbij een interventie wordt aangepast op basis van de situatie) zijn effectieve methoden om de naleving van de dienst kledingvoorschriften te verbeteren. Deze combinatie van technieken kan ook gebruikt worden om de naleving van andere richtlijnen te verbeteren.

DOI: 10.1017/ice.2017.233

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam